образование 05 май 2020 2020-05-05 2020-05-05 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcUpsIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--247cc2bc3b944aea0d94b7c3ebdf390a98cae695/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/u4enici3.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Учебната година приключва електронно и няма да бъде удължена

Учебната година ще приключи неприсъствено в електронна среда и няма да бъде удължавана.

Това съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев на брифинг в Министерски съвет

Лятото, ако епидемиологичната обстановка позволява, ще се проведат присъствено или частично присъствено част от дейностите за преодоляване на образователни трудности. Този вариант ще бъде в помощ на децата, които не са били включени в електронното обучение или по различни причини са пропуснали материал.

„Няма нужда от общо удължаване на учебната година, тъй като анализите, които направихме, показват, че до голяма степен са усвоени учебните програми. Разбира се няма такъв цялостен анализ в момента. Нашите анализи са частични. Най-добрите анализи дава Националното външно оценяване, но то е само за част от класовете и в момента все още не е направено.”, коментира образователният министър.

За учениците от професионалните гимназии ще се проведат присъствено държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.

В момента се извършва оформянето на оценките за срока – това ще става на базата на две срочни оценки.

„Всяко присъствие на малолетни и непълнолетни ученици в училище ще става със съгласието на родителя. Ще се правят изключения за присъствието в училище на други дейности, но индивидуално. Общо взето принципът, който избрахме, е учениците да се върнат в училище за най-важните дейности, които не могат да се проведат в електронна среда, за най-чувствителните изпити.”, каза още министър Вълчев.

Други дейности, за които ще се допусне присъствието на ученици в училище, са за оформянето на оценките на децата, които са в самостоятелна или в задочна форма на обучение, както и за повишаване на оценките на дванадесетокласниците.

„Всички дейности, които ще се проведат присъствено в училище, ще стават при завишени мерки за дистанция и дезинфекция.”, обясни образователният министър.

Държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване ще се провеждат с по средно 10 деца в стая. Квесторите ще бъдат по един, а не както е било досега по двама. Ще се следи да няма струпване на родители и ученици в дворовете.

Коментари

образование ...


политика ...


спорт ...