образование 30 апр. 2020 2020-04-30 2020-04-30 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbTVsIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d7fab2b7ed1cf4ff7fe43d72018ce16b8f1cf0f3/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/pic2.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Ученици ще участват в научната конференция „Да мислим екологично за бъдещето“

Университет „Проф. д-р А. Златаров“ в Бургас ще бъде домакин на научна конференция на тема  „Да мислим екологично за бъдещето“.

Заради усложнената епидемиологична обстановка в страната организаторите от Катедра „Екология и опазване на околната среда“ са решили събитието да се проведе виртуално.

Форумът ще се проведе в периода  1-3 май 2020. Всички заинтересувани ще могат да  следят протичането ѝ онлайн през YouTube.com.

Рефератите и научните съобщения, участващи в конференцията, ще бъдат в най-актуалната еко проблематика  на съвременния свят: ролята на сътрудничеството в опазването околната среда, развитието на устойчиви и екологично чисти технологии, използването на алтернативни енергийни източници за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива, биогоривата,  проблеми на метеорологията, хидрологията и екологията на селското стопанство и промишлеността, екологичен  мониторинг на храните и чрез  спътници, състоянието на защитените територии и на биологичното разнообразие, управление на екологични проекти, включително и за рециклиране на отпадъци, екотуризъм и екологичното въздействие на туризма.

Конференцията дава възможност за научна изява не само на университетски преподаватели и специалисти с екологични компетенции, но и на ученици и студенти. Най-добрите им работи ще бъдат отличени  с грамоти, като са предвидени и материални награди. За завършващите средно образование ученици грамотата е равностойна на отлично представяне (оценка Отличен 6) на предварителен кандидатстудентски изпит по общообразователен предмет. С посочената оценка учениците ще могат да участват в класирането за специалностите „Екология и опазване на околната среда" (редовно или задочно обучение) или „Екология и екологичен мениджмънт“ (редовно обучение).

На основание на чл. 49, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Наредба 12 / 01.09.2016 г., учителите, директорите и другите педагогически специалисти, подпомогнали учениците при подготовката на докладите им, получават удостоверение за придобит един квалификационен кредит срещу такса от 20.00 лева.

Обявяването на класирането в  IV Национална Конференция „Да мислим екологично за бъдещето“  ще бъде до седмица след приключването ѝ. Наградените ще бъдат информирани по телефон и имейл, а грамотите ще бъдат изпратени по пощата.

Коментари

образование ...


политика ...


спорт ...