образование 14 фев. 2018

Немската гимназия представя иновативни практики в образованието

Article image
Бургаската немска гимназия "Гьоте" ще представи своят опит в развитието и прилагането на иновативни практики в образователния процес.

Демонстрацията ще бъде пред представители на други училища.

Иновативната практика на НЕГ "Гьоте" е една от най-мащабните в България. Тя има няколко аспекта, като един от тях е провеждане на проектна седмица в цялото училище, през която да бъдат изработени и представени проектни продукти от 4 випуска, под ръководството на екипи от учители от различни предметни области.

Вече четири училища от регион Бургас са заявили писмено желание да въведат елементи от иновацията на Немската гимназия.

РУО Бургас също  включи разпространяването на опита на НЕГ в семинара за иновации, добри практики и технологии за овладяване на ключови компетентности по природни науки, който се проведе в края на миналата седмица.  

В организацията на проектната седмица в НЕГ се включиха общо 48 преподаватели и 700 ученици.

Представители на фирма "Съдърланд" също се присъединиха към практиката, като работиха по реален казус с група ученици.