региони 18 ян. 2018

Държавата отчужди имоти в Поморие за изграждане на обходния път

Article image
Правителството отчужди имоти и части от имоти – частна собственост, необходими за изграждането на обходния път на Поморие. 

Терените се намират в землището на града. Финансирането на отчуждителната процедура се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет. 

Решението може да бъде обжалвано по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.