региони 10 ян. 2018

6 двойки близначета са се родили в Несебър през 2017-та

Article image
През изминалата 2017 година в община Несебър са се родили 293 бебета, като от тях има 6 двойки близначета.

За разглеждания период местната власт е подпомогнала финансово 7 двойки за ин витро процедури, като отпуснатите средства са общо 14 000 лв.

По традиция Община Несебър отпуска за всяко семейство с новородено дете еднократна помощ от 2000 лв. Условието е детето (новородено или осиновено) да е с постоянен адрес на територията на община Несебър и към момента на подаване на заявлението поне единият родител да е с постоянен адрес на територията на общината не по-малко от пет години от датата на подаване на документите.

През изминалата година от местния бюджет са били осигурени 586 хил. лева, които са използвани като еднократната помощ за бебе. 

За предходните години данните сочат, че през 2016 –та новородените в община Несебър са 265, а 530 хил. лв. е размерът на отпуснатата еднократна помощ на родителите. За 2015 година бебетата, с адресна регистрация в община Несебър, са 315, а изплатените помощи за тях са 630 хил. лв. 

Наред с традиционните имена Иван, Петър, Георги, Мария и Ана, все по-модерни стават Ава, Авва-Александра, Авраам, Алек, Алиса-Бусе, Арас, Ачелия. Сред нетрадиционните имена са още Боби-Боса, Веда, Весиан, Вивиан, Влад, Дарел, Даниан, Дефне, Джорджия, Джулия-Ати, Галиян, Ева-Никол, Елдара, Ивалена, Исус, Итън, Кайра,  Клое, Леа, Мелани, Миа, Нейтан-Иван,  Петромир, Савио,  Теяна,   Хевин, Христеа, Хрисия, Яная, Янатан, Ян-Яков и др.