образование 03 ян. 2018

БАН ще получи допълнителни 15 млн. лв.

Article image
Българската академия на науките (БАН) ще получи допълнителни 15 млн. лв. за 2018 г. 

Парите ще бъдат разпределени между звената на БАН въз основа на резултатите и оценката за научната дейност. 

Правителството възложи на Министерството на образованието и науката да изработи в сътрудничество с представители на научната общност механизъм за диференциран ръст на субсидията за стипендии на докторантите. Това ще става в зависимост от показателите от научната дейност и резултатите на научните организации и висшите училища. 

С участието на останалите министерства и на научната общност МОН ще изготви и предложи за утвърждаване от правителството проекти на национални научни програми за финансиране на научни дейности с потенциално висока обществена възвращаемост.

Снимка: News.bg