образование 28 дек. 2017

Бюрото по труда изпраща студенти в Германия през ваканциите

Article image
Дирекция „Бюро по труда” – Бургас набира кандидати за лятна ваканционна заетост на студенти в Германия за 2018 г.

Желаещите трябва да са на възраст от 18 до 35 години и да са студенти в редовна форма на обучение. Изискването е да не са последен курс на семестриално обучение. Кандидатите трябва да са с основни познания по немски език (най-малко 3 години занимания по немски език), както и да имат готовност да работят най-малко две години в Германия. 

Срокът за кандидатстване е до 23 януари 2018 г.

Документи за кандидатстване:

- Заявление (свободен текст) на български език 
 - Уверение от висшето учебно заведение, че лицето е редовен студент и не е последен курс на обучение  

Всеки одобрен студент трябва да представи още:

- 2 броя оригинално попълнени заявления със снимка/ паспортен формат и 1 брой копие / немски образец/ 
 - 1 брой оригинално попълнено уверение и  1 брой копие /немски образец/ 

За по-подробна информация тел: 056 /813938