региони 28 дек. 2017

Георги Димитров: Бюджетът на община Карнобат ще расте и през 2018 год.

Article image
Георги Димитров е кмет на община Карнобат от 2007 год. За този десетгодишен период от време общинският бюджет постоянно се увеличава, а освен доброто си финансово състояние общината може да се похвалии с това, че привлечените средства по различни европейски програми променят сериозно качеството на живот в града и в съставните селища. Представяме ви едни кратък анализ на изминалата година и очакванията на кмета за предстоящата.

В края на 2016 год. заявихте, че през 2017 год Карнобат ще стане строителна площадка. След всички тези близо 40 проекта, които изпълнявахте през годината, вече има ли неща, които могат да се видят, да се пипнат и усетят като част от една хубава промяна?

Срещу нас, срещу сградата на общината, където говорим в момента,  е Ритуалната зала, която е вече приключен обект.  Ето, нещо видимо. През декември подписах документите на сградата за социален патронаж, там ще бъдат настанени Клубът на хората с увреждания, Клубът на слепите, изобщо там ще бъдат изнесени редица социални дейности. Завършени са няколко жилищни блока, играем процедури за нови. Всъщност на въпроса ви „Как завършва годината в Карнобат“ би трябвало да кажа, че годината при нас не съвпада с календара. Просто плавно преминаваме от едната година в другата и продължаваме да сме една голяма строителна площадка. Да, Карнобат е строителна площадка. И без да е идвал тук Кристо Явашев, значителна част от сградите ни са опаковани и по тях се прави нещо.

В началото на изминаващата година имаше ли съпротива,недоверие сред хората? Все так един ремонт е нещо ,което опъва нервите?

И сега имаме проблеми. За всяка една позиция по различните обекти кандидатства отделна фирма. Различни кандидати с различен потенциал, кадрови и технически. По документи за обществените поръчки има  критерии като срокове и цени, техническа пригодност,  обезпеченост, но когато фирмите изпълнители се появят на обектите, тогава се вижда, че не всички са равностойни. Стремим се да не позволяваме пропуски. 

В края на краищата промяната  в Карнобат нали се прави за хубаво. Как я оценяват хората?

Препоръчвам ви да попитате хората, а не мен.  Но хората ми казват директно всичко в очите, когато се срещнем на улицата. Преобладаващата част смятат, че градът се обновява.

Ако 2017 год. е превърнала Карнобат в строителна площадка, през 2018 год. какво ще се случва?

Ще се разраства строителната площадка. Ще се извършва ремонт и обновяване на Професионалната гимназия по селско стопанство, която до преди една година не беше общинска и беше в недобро състояние.  В едно напълно неизползваемо училище ще настаним център за социална рехабилитация, това е бившето училище „Минко Неволин“, което ще се изпълни с живот. Имахме и друго училище, което се рушеше в квартал „Красно село“, а сега го превърнахме в  социално звено и дневен център. В него ще работим с деца с умствена изостаналост.

Особеното е, че европейските програми целят главно мерки по енергийна ефективност, но когато се реализират тези мерки, тогава възникват редица други проблеми и въпроси, за разрешаването на които ние трябва да осигурим финансиране. Вертикална планировка, довеждаща инфраструктура…например, пространството пред Гимназията по селско стопанство сами ще си го направим, както и в други училища. Ще се справим.

Ще расте ли бюджетът и през 2018 год?

Да, така е. Преди десет години заварих около 10 млн лв бюджет. На десетата година станаха 20 млн. лева.  Догодина амбициите ми са бюджетът да достигне  22 млн. лв при това без алтернативното финансиране по европейски проекти, по национални програми, по фондове като ПУДОС, където също кандидатстваме и очакваме допълнителен финансов ресурс.

Имаме растеж. В добро финансово състояние сме, нямаме задължения към никого и имаме преходен остатък.  

Така приключваме 2017 година и влизаме в Новата 2018.

 автор: Красимир Калудов