http://AutoDoc.BG
образование 12 окт. 2017

ПГРЕ "Г. С. Раковски" - Бургас с три проекта по програма "Еразъм +"

Article image
Учебната 2017/2018 година започна сизпълнението на три важни проекта за ПГРЕ "Г. С. Раковски" - Бургас. 

Инициативите са по програма „Еразъм +”, съобщи неговият директор г-жа Радостина Георгиева.

Първият е на тема "Миграция в Европа - да споделим нашите различия и да продължим напред!", в партньорство с училища от Италия, Норвегия и Франция. Работният език е английски.

Вторият е озаглавен "Европа - нашият общ проект" и ще се реализира в сътрудничество с партньори от Белгия, Испания, Италия, Люксембург и Франция. Работният език е френски.

Третият, с абревиатура ANGE, е свързан с приложението на дигиталните технологии в управлението на учебните заведения. Той е в партньорство с европейски университети и свидетелства за  реномето на ПГРЕ "Г. С. Раковски" - Бургас в академичните среди.