образование 09 окт. 2017

Национална програма за обучение по приложно програмиране започна да действа в Бургас

Article image
Бургас ще стане един от бъдещите национални центрове на ученическата програма за приложно програмиране. В нея са включени още София, Пловдив, Русе и Правец.

Програмата стартира като отговор на очакванията на бизнеса и на готовността на трудовия пазар да осигури заетост за точно определени специалности.

От предоставената възможност за обучение могат да се възползват всички настоящи десетокласници, които ще могат да се включат от месец ноември в тригодишен курс.

В края му успешно завършилите ще получат диплома и знания, които ще им осигурят работа.

Подробности за програмата представиха кметът на община Бургас Димитър Николов, заместник кметът по образованието Йорданка Ананиева, доц. Магдалена Миткова - ректор на Бургаски университет "Проф. д-р Асен Златаров" и Коста Папазов - директор на Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов".

Именно средното учебно заведение ще бъде домакин на курса.

Идеята е да бъдат сформирани четири групи по 20 души. Обучението ще протече в рамките на 320 часа годишно през всяка от трите години, като част от него ще е онлайн. Уроците на живо ще се провеждат в Професионална гимназия по електротехника и електроника "К. Фотинов" и Университет "Проф. д-р Асен Златаров". Обучението е напълно безплатно. 

Лекциите и упражненията ще са в събота и неделя. За бургаския център могат да кандидатстват не само тукашни ученици, а и от съседните общини и областите Сливен, Ямбол, Хасково и Варна. На всеки одобрен курсант от по-далечно място ще се поемат разходите за път и храна.

 Записването стартира утре ТУК