http://AutoDoc.BG
07 март 2012

5 400 000 лв. за образование в Руен

[caption id="attachment_1406" align="alignleft" width="272" caption="Община Руен свива разходите, но запазва парите за образование"]Руен[/caption] Общо 5 400 000 лв. от бюджета на община Руен ще бъдат изразходени през 2012 год. за образованието. В момента учениците са обхванати в 19 училища, а в най-голямото от тях СОУ „Елин Пелин” в Руен учат почти 1000 деца. Само за тях издръжката се предвижда да бъде около 2 000 000 лв. Бюджет 2012 ще надхвърли с малко 12 000 000 лв. и в сравнение с предходната година понижението е с близо 800 000 лв. – коментира кметът Исмаил Осман. Свиването на разходите ще доведе до намалние на капиталовата разходи, т.е за строителство и ремонт ще бъдат отделени по-малко средства. По това перо планираните разходи  възлизат на 150 000 лв. Според кмета данъчната тежест е довела до невъзможност за някои фирми да покриват задълженията си и те са преустановили дейност. Г-н Осман смята, че общинският бюджет ще бъде допълнително натоварен с дофинансиране за дейността „сметосъбиране”. Кметът припомня, че в момента се заплаща 19 лв. на тон отпадък, а таксата доскоро е била 6 лв. За следващата година се очаква същият налог да стане около 27 лв. Изход от сложната ситуация със сметта градоначалникът вижда в откриването на модерното сметище в бургаското село Братово, където ще бъдат транспортирани , депонирани и обработвани отпадъците от цялата област.