http://AutoDoc.BG
06 март 2012

Община Руен търси спасение от кризата в алтернативен туризъм

[caption id="attachment_1401" align="alignleft" width="272" caption="Историята на Руен може да привлече туристи"]Руен[/caption] Селският, историческият и еко туризмът са възможен изход от икономическата криза за Руен – коментира в интервю за „Бургаски репортер” кметът на община Руен Исмаил Осман. Очакванията за оживления на планинския край се свързват с реализирането на общ проект с община Айтос и община Поморие. Проектът е по така наречените „меки мерки”,  а привлечените средства могат да се използват единствено за реклама на забележителностите на „бенефициентите”. Община Руен планира да представи непознатите за страната свои природни и исторически забележителности. Според кмета сериозен туристически потенциал се крие в древните тракийски поселища, останки  от римски крепости и в местността „Професора” край Балабан дере до село Добромир. Исмаил Осман очаква държавата да отдели пари за сериозни археологически разкопки и на територията на община Руен, където се крият много неразкрити тайни от древнността. Градоначалникът признава, че до момента единствените „проучвания”  се извършват от иманярски групи.