образование 12 юни 2017

Деца гасят пожари

Article image
XV Национално ученическо състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации" ще се проведе в Бургас на 12 и 13 юни.

112 деца от цялата страна, разпределени в 28 отбора от по 4 участника ще си оспорват първото място.

По традиция състезанието ще се проведе в две части - теоретичен изпит и практически игри.

Теоретичният тест включва въпроси от сферата на природните бедствия, авариите, катастрофите, индивидуалните и колективни средства за защита, правилата за поведение при пожар, оказване на първа медицинска помощ и Единния европейски номер за спешни повиквания 112.

Практическите игри ще се проведат на 13 юни от 09.00 часа в Морската година, пред Експозиционен център"Флора". В тях участниците ще трябва да покажат своите умения и бързина за действия при земетресение, наводнение и химически аварии.