образование 06 юни 2017

Почти 6000 петокласници на външно оценяване по география и икономика

Article image
Близо 6000 петокласници ще се явят на външно оценяване по география и икономика, което ще се проведе утре – на 7 юни.

Изпитът ще се проведе в 215 училища от всички региони на страната, избрани на случаен принцип, съобщават от Министерството на образованието и науката. Той ще започне в 10:00 ч. за учениците от първа смяна и в 13:00 ч. за тези, които са на училище следобед. Продължителността е 50 минути и е съобразена с възрастовите особености на децата. Тестът включва 25 задачи, от които 18 са с избираем отговор и 7 със свободен.

Основната цел на външното оценяване е да се установи какви знания са усвоили учениците, дали разбират материала и дали могат да приложат наученото. Освен това ще се направи мониторинг на образователния процес, за да бъдат приложени мерки за подобряване качеството на образованието. 

На база резултатите от външното оценяване Министерството на образованието и науката ще направи анализ до каква степен децата покриват очакванията от обучението по география и икономика, определени в новата учебна програма за пети клас. Няма да се правят съпоставки на ниво регион, училище, отделен клас или ученик. Децата няма да получават текущи оценки, които да бъдат вписани в бележниците им. Анализът на резултатите ще има за цел да разкрие връзката между обема на учебното съдържание и образователните изисквания на новата учебна програма.

Изследването е разработено от Център за оценяване в предучилищното и училищното образование, МОН и Асоциацията на професионалните географи и регионалисти.

Снимка: TeacherVision