http://AutoDoc.BG
06 март 2012

„Кралски” прием за гражданите в община Царево

Фронт-офисът на община Царево ще работи до пълното обслужване на гражданите, дори ако работното време е изтекло, а някой от посетителите вътре офиса е останал без необходимата информация или административна услуга. Въвеждането на тази практика става по изричното настояване на кмета Георги Лапчев. Сред улугите, които служителите ще оказват са: прием, проверка и регистриране на документи; консултации  и разясняване на  процедурите по предоставяне на услуги; даване на насоки при попълване на формуляри и заявления; предоставяне на информация за сроковете за отговор, процедурата и пр. В общинския център ще се осигурява и „проверка по движението на преписките”, „приемане на заявления за достъп до обществена информация”, „връзка с останалите звена по повод осъществяване на административното обслужване”, „приемане, съхраняване и предаване на парични средства и ценни книжа” и още мн. др. дейности Служителите в Центъра за административно обслужване /фронт офис/ вече  ще обслужват гражданите и ще бъдат на роботното си място с униформи. Цветовете, които са използвани за облеклата, са тъмно синьо и сиво. Светло сини шалове ще допълват представителния вид на общинските служители. Друг отличителен знак на униформите е гравираното лого на общината върху ревера на ризата.  Служителите ще имат и летни модели униформени облекла. Работното време е от 8.00 до 17 часа всеки работен ден без почивка.