региони 24 окт. 2018

Търси се концесионер за плаж "Слънчев бряг - централен"

Article image
Открита е процедура за предоставяне на концесия на морски плаж „Слънчев бряг- централен“ в община Несебър.

Целта е обезопасяване на ивицата и предоставяне на услуги от обществен интерес за 20-годишния срок на концесията. 

Размерът на минималното годишно концесионно заплащане е 1 393 210 лева без ДДС. Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното плащане за морски плажове. 

Концесионерът на морския плаж ще бъде определен след конкурс, организиран от министъра на туризма и проведен от комисия, назначена от министър- председателя.

Съгласно друго решение, правителството приема отправеното от концесионера „Вени-М“ ЕООД предложение за прекратяване на договора за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица – морски плаж „Слънчев бряг-централен“ в община Несебър, сключен през 2002 г.  

Още от: икономика


Още от: Минута за размисъл


Още от: политика