Археолози изследват животински кости, намерени при Русокастро

29 ноем. 2017

Article image
Археолозите, работещи при разкопките на средновековния град Русокастро, са открили 662 броя животински кости.

Находките са изследвани от д-р Георги Рибаров, който е установил, че през 13-14 в. жителите на града са консумирали месо от различни животински видове. 

Според археолога 25% от намерените кости са на диви животни – дива свиня, благороден елен, сърна, див заек, фазан, лебед. Това показва, че за средновековните хора ловът е бил сериозен поминък. От особена важност е и откриването на кости от диво говедо – тур, който достига на тегло до 1100 кг и ловът му е бил много опасен.

Не липсват кости и от домашни животни, сред които са свиня, коза, овца, говедо, бивол и гъска. За консумация са били използвани предимно млади прасета и овце.

Важна информация учените са получили при изследването на конските кости. Конете, използвани от местните в разглеждания период, са от селектирани породи, ползвани за езда, а не за теглителна сила. По своите показатели те се доближават до костите на коне, открити в крепостта Царевец. „Това са животни, отглеждани за войскови нужди, които в никакъв случай не са ползвани в домашните стопанства.”, коментират изследователите.

Разкопките на крепостта Русокастро се проведоха през периода юни-октомври 2017 г. от Регионален исторически музей Бургас. Те са финансирани от Община Камено, Министерството на културата на Република България и Национален исторически музей - София.